Valmennus | Personal Training

Henkilöstölle suunnatut hyvinvointivalmennuksemme toteutuvat yksilöllisesti tai ryhmämuotoisena, kokeneiden valmentajien johdolla. 

Hyvinvointivalmennus rakennetaan vastaamaan kohderyhmän tilannetta ja terveysriskejä. Valmennuksessa huomioidaan yksilölliset lähtökohdat sekä kokonaisvaltaisesti työn kuormittavuus ja muun elämän yhteensovittaminen. 

Valmennus on ennaltaehkäisevää toimintaa ja varhaista välittämistä. On moninkertaisesti helpompaa ja edullisempaa ennaltaehkäistä terveysriskejä kuin yrittää palauttaa jo alentunutta työkykyä. Henkilöstön hyvinvoinnin ja terveellisempien elämäntapojen vahvistaminen näkyy työkyvyn ja tuottavuuden kasvuna sekä sairauspoissaolojen laskuna ja pienentyneinä eläköitymiskustannuksina.