Kunto- ja hyvinvointitestivertailu - Plussat ja miinukset


Minkä kuntotestin tai hyvinvointianalyysin valitsen henkilöstölle?


Joissakin ammateissa kuntotestit ja terveyskartoitukset ovat turvallisuussyistä välttämättömiä. Näin on esimerkiksi lentäjien sekä palo- ja pelastushenkilöstön kohdalla. Yhä kasvavissa määrin myös muun tyyppisissä ammateissa henkilöstön terveyttä ja jaksamista seurataan säännöllisesti, jotta voidaan ajoissa tunnistaa mahdollisia työkykyriskejä.


Erilaisia kuntotestejä ja hyvinvointianalyysejä on kuitenkin markkinoilla pilvin pimein. Henkilöstön kartoituksia valittaessa onkin helppo hukkua eri vaihtoehtojen suohon. Me päätimme tehdä valinnasta helpomman ja listata yleisimpien testien plussat ja miinukset sekä sopivimmat käyttötarkoitukset! Vertailimme seuraavia testejä:

 • UKK terveyskuntotestit

 • Firstbeat hyvinvointianalyysi

 • Energiatesti

 • InBody kehonkoostumusmittaus

 • Polkupyöräergometri ja lihaskunto/liikkuvuus


Kuntotestivertailu | Gymstick Wellbeing


UKK terveyskuntotestit


UKK-instituutin luomat Terveyskuntotestit antavat kattavan kuvan kunnon eri osatekijöistä, kuten kehon koostumuksesta, motorisesta kunnosta, tuki- ja liikuntaelimistön kunnosta sekä aerobisesta kunnosta. Terveyskuntotestien tavoitteena on arvioida ja ennakoida testattavan terveydentilaa ja fyysistä toimintakykyä sekä määrittää liikunnan tarvetta tai seurata harjoittelun vaikutuksia. Testauksella voidaan todeta esimerkiksi millaiseen kuormitukseen testattavan kuntotaso riittää sekä kyky suoriutua työn- ja arjen asettamista vaatimuksista.


PLUSSAT

 • Testit soveltuvat erinomaisesti juuri työikäisille (18-69 v.).

 • Testit voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti yrityksen omissa tiloissa ja säästää näin aikaa ja kustannuksia.

 • Testit on helppo toteuttaa suurellekin osallistujaryhmälle.

 • Viitearvot perustuvat suomalaiseen työikäiseen väestöön.

 • Tulokset antavat kattavan kuvan testattavan fyysisestä toimintakyvystä.

 • Testien toistettavuus on hyvä.


MIINUKSET