Kuntotestaus

Erilaisilla kuntotesteillä ja hyvinvointianalyysillä voidaan luotettavasti mitata ja kartoittaa henkilöstön hyvinvoinnin tilaa - fyysistä kuntoa, palautumista, stressin määrää sekä aktiivisuutta. 

Kuntotestauksen suunnittelu alkaa aina kartoituksella, jossa huomioidaan kohderyhmän erityispiirteet. Käytämme ainoastaan toimivaksi todettuja ja vahvaan tutkimusdataan perustuvia mittareita ja testejä, jotta asiakkaamme saavat selville totuudenmukaisia tuloksia. Varmistamme aina testien toistettavuuden ja vertailukelpoisuuden sekä kustannustehokkaan toteutusmallin.

Laajasta valikoimasta löytyy jokaiselle sopiva ratkaisu. Kuntotestit antavat arvokasta tietoa yksilöiden fyysisestä työkyvystä ja terveydestä, toimivat luotettavina mittareina sekä luovat turvallisen pohjan työkyky- ja hyvinvointivalmennusten toteuttamiselle. Testaustulos motivoi huolehtimaan omasta terveydestä!

Suosituimmat kuntotestit