• Black Instagram Icon

© Gymstick Wellbeing

KUNTOTESTAUS &

HYVINVOINTIANALYYSI

GS Evaluate

Kuntotestauksella ja hyvinvointianalyysillä voidaan luotettavasti mitata ja kartoittaa henkilöstön hyvinvoinnin tilaa - fyysistä kuntoa, palautumista, stressin määrää sekä aktiivisuutta. 

Kuntotestauksen suunnittelu alkaa aina kartoituksella, jossa huomioidaan kohderyhmän erityispiirteet. Käytämme ainoastaan toimivaksi todettuja ja vahvaan tutkimusdataan perustuvia mittareita ja testejä, jotta asiakkaamme saavat selville totuudenmukaisia tuloksia. Varmistamme aina testien toistettavuuden ja vertailukelpoisuuden sekä kustannustehokkaan toteutusmallin.

Laajasta valikoimasta löytyy jokaiselle sopiva ratkaisu. Kuntotestit antavat arvokasta tietoa yksilöiden fyysisestä työkyvystä ja terveydestä, toimivat luotettavina mittareina sekä luovat turvallisen pohjan työkyky- ja hyvinvointivalmennusten toteuttamiselle. Testaustulos motivoi huolehtimaan omasta terveydestä!

KUNTOTESTIT

ENERGIAINDEKSI

Energiatesti

Energiatesti on matalan kynnyksen ja helposti toteutettava kuntotesti, joka antaa tietoa omasta terveydentilasta, kehon suorituskyvystä ja siten koko energiatasosta. Energiaindeksi kertoo ajan, jonka ihminen jaksaa tehdä töitä, harrastaa vapaa-ajallaan tai puuhailla kotona päivän aikana. Indeksi ilmoitetaan tunteina ja minuutteina.

TOIMINTAKYKY

UKK-terveyskuntotestit

Terveyskuntotestit ovat helposti toteutettavia ja luotettavia työikäisen fyysisen kunnon mittareita. Testit antavat kattavan kuvan kestävyys- ja lihaskunnosta sekä liikkuvuudesta ja koordinaatiosta.

Testien viitearvot perustuvat suomalaiseen väestöön.

SUORITUSKYKY

Räätälöidyt kestävyys- ja lihaskuntotestit

Lihaskuntotestit ja kestävyyskuntotestit antavat arvokasta tietoa yksilön suorituskyvystä, fyysisen kunnon lähtötasosta ja terveydestä. Ne luovat myös turvallisen pohjan ja mittarin esimerkiksi valmennuksiin. Kuntotestit voidaan järjestää kustannustehokkaasti asiakkaan omissa tiloissa ja sisältöä voi muokata tarpeiden ja toiveiden mukaan.

 

FIRSTBEAT HYVINVOINTIANALYYSI

 Firstbeat hyvinvointianalyysi

Firstbeat Hyvinvointianalyysi on kolmen päivän aikana tehtävä mittaus, joka perustuu sydämen sykevälivaihteluun. Sykevälimittaus antaa tietoa

+ fyysisistä ja psyykkisistä stressitekijöistä

+ unen riittävyydestä ja laadusta

+ liikunnan kuormittavuudesta ja kehittävyydestä 

+ kestävyyskunnon tasosta

 

Mittaus ohjaa hallitsemaan stressiä, palautumaan paremmin ja liikkumaan sopivalla rasitustasolla. Mittauksen avulla löydät tasapainon työn, vapaa-ajan ja levon välille sekä lisäämään voimavarojasi.

 

AIHEESTA BLOGISSA